Projekt där lättformen Varieco till en gjuthöjd på 4,5 meter används samt stämp.