SÅ FUNGERAR VÅRT ARTIKELSYSTEM

Allform Sweden kan leverera formstag i alla möjliga olika varianter. Vill du ha ett specialstag med vad du än önskar, är det smidigast att rita en ritning för att undvika missförstånd. När det gäller standardstag kan du följa nedanstående förklaring till att få fram rätt artikelkod.

 • Modellbeskrivning

  6 (för formstag 6 mm, järn)
  8 (för formstag 8 mm, järn)
  8M (för formstag motgjutning M8)
  8R (för formstag 8 mm, rostfritt)

 • Typ av form

  (P) = Plyfaform (totalt 220 mm per ände med 12 mm plyfa)
  (B) = Brädform (totalt 230 mm per ände med 22 mm bräda)
  Fri ände = Ingen beteckning (400 mm per ände)

 • Täckskiktsdjup, olika standard för olika trådtjocklekar

  (S) = Standardbricka 7 mm, kupad metallbricka (för formstag 8 mm, järn)
  (K) = Kona, 15 mm vit kona (för formstag 6 mm, järn)
  (K) = Kona, 35 mm gul kona (för formstag 8 mm, järn)
  (U) = U-bygel/Hästsko (för formstag 8 mm, rostfritt)

 • Tätning

  (V) = Vattentätning
  (G) = Gastätning

 • Väggtjocklek

  Alla artikelkoder avslutas med väggtjocklek angivet i centimeter.

Exempel

6PKV20 = Formstag 6 mm järn, Plyfaform, Vit kona 15 mm, Vattentätning, 20 cm väggtjocklek

8BKG15 = Formstag 8 mm järn, Brädform, Gul kona 35 mm, Gastätning, 15 cm väggtjocklek

8MK20 = Formstag motgjutning 7mm järn för M8, Gul kona 35 mm, 20 cm väggtjocklek

8RPUV35 = Formstag 8 mm rostfritt, Plyfaform, U-bygel, Vattentätning, 35 cm väggtjocklek

Formstag, 6 mm tråd

TYP AV FORM
Formstag i 6 mm levereras med ändknopp och anpassas efter dubbla reglar 45×95 mm. Standard är att välja mellan antingen plyfa- eller brädform.

 • Plyfaform = totalt 220 mm per ände, 12 mm plyfa, 190 mm reglar + plats för att sätta dit spännkil
 • Brädform = totalt 230 mm per ände, 22 mm bräda, 190 mm reglar+ plats för att sätta dit spännkil

TÄCKSKIKTDJUP
Täckskiktdjupet är standard 15 mm genom en vit kona.
Täckskiktsdjup på 35 mm gul kona erbjuds också om detta önskas.

TÄTNING
Stagen går också att få med vattentätning.

VÄGGMÅTT
Väggmått kan fås i vilken storlek du önskar, anges i cm.

Formstag, 8 mm tråd

TYP AV FORM
Formstag i 8 mm leveras med ändknopp eller fri ände. Stag med ändknopp anpassas efter dubbla reglar 45×95 mm. Standard är att välja mellan antingen plyfa- eller brädform.

 • Plyfaform = totalt 220 mm per ände, 12 mm plyfa, 190 mm reglar + plats för att sätta dit spännkil
 • Brädform = totalt 230 mm per ände, 22 mm bräda, 190 mm reglar+ plats för att sätta dit spännkil
 • Fri ände = 400 mm per ände

TÄCKSKIKTDJUP
Täckskiktsdjupet är standard 35 mm genom en gul kona eller 7 mm genom kupad bricka.

TÄTNING
Stagen går också att få med vattentätning eller gastätning vilket gör staget godkänt att använda i skyddsrum av MSB.

VÄGGMÅTT
Väggmått kan fås i vilken storlek du önskar, anges i cm.

Formstag för motgjutning, m8

TYP AV FORM
Formstag för motgjutning leveras en fri ände och en gängad ände.

 • Fri ände = 400 mm per ände

TÄCKSKIKTDJUP
Täckskiktsdjupet är standard 35 mm genom en gul kona eller 7 mm genom kupad bricka.

TÄTNING
Stagen går också att få med vattentätning eller gastätning vilket gör staget godkänt att använda i skyddsrum av MSB.

VÄGGMÅTT
Väggmått kan fås i vilken storlek du önskar, anges i cm.

Formstag, 8 mm rostfri tråd

TYP AV FORM
Formstag i 8 mm leveras med ändknopp eller fri ände. Stag med ändknopp anpassas efter dubbla reglar 45×95 mm. Standard är att välja mellan antingen plyfa- eller brädform.

 • Plyfaform = totalt 220 mm per ände, 12 mm plyfa, 190 mm reglar + plats för att sätta dit spännkil.
 • Brädform = totalt 230 mm per ände, 22 mm bräda, 190 mm reglar+ plats för att sätta dit spännkil.
 • Fri ände = 400 mm per ände

TÄCKSKIKTDJUP
Grundtanken med staget är att slippa efterlaga genom att använda en U-bygel, även kallad hästsko. Det finns också möjligt att få en A4-bricka eller konor på 35 mm.

TÄTNING
Stagen går också att få med vattentätning.

VÄGGMÅTT
Väggmått kan fås i vilken storlek du önskar, anges i cm.