Start2024-06-24T18:16:38+02:00
Allform Sweden - Building Solutions

Allform Sweden AB erbjuder kompletta lösningar för gjutningar av väggar och valv samt produkter inom segmentet betongkomplement till byggbranschen.

Med lätthanterliga produkter och hjälp genom hela projektet kan Allform ta sig an både de små och stora projekten. Vi erbjuder montageritningar vid alla projekt samt är ute och visar produkterna på arbetsplatsen.

Med vår kunskap och erfarenhet vill vi bidra till ett växande samhälle. Vi finns till för att förenkla för dig i dina projekt. Detta genom att tillverka kvalitativa lättanvända produkter, med en stabil marknadsnära organisation och produktion. Vi tillgodoser dina specialbehov och levererar snabbt.

Utvalda projekt

Våra produkter

Stämp och bockryggar

Formsystem

Meva StarTec XT

Formsystem

Meva AluFix

Tillbehör formsystem

Komplett gjutbrygga

Formstag

Formstag finns i järntråd, rostfri tråd samt glasfiber. Allform anpassar sig efter kunden och tillsammans kan vi hitta ett stag som passar just ditt formbygge. Vi har hela produktionsprocessen, från råmaterial till färdig produkt för det flesta av våra produkter. Alla stagen är godkända av Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Alla våra stag säljs via återförsäljare.

Tillbehör formstag

Till formstagen behövs tillbehör för att kunna låsa och spänna fast formen. Allform har olika slags tillbehör för att kunden ska kunna bygga upp form efter sina egna preferenser.

Alla våra tillbehör säljs via återförsäljare.

Formlås
Formspännare
Till toppen