Formspännare till killås

Formspännare för killås.

När man spänt upp formstaget så slår man fast kilen i låset med en hammare.

ARTIKELINFORMATION

Artikelnummer: SPKIL